Gospel Music Mp3 Dowloads

Lyrics for Haleluyah Mdumiseni by Lebo Sekgobela
Lyrics for Haleluyah Mdumiseni by Lebo Sekgobela

[Verse 1]
Kekh’umhlobo onjengawe,
Ongikhathalela njalo,
Kanti sengabeka konke kuwe,

Maye Maye Maye,

Kekh’umhlobo onjengawe,
Ongikhathalela njalo,
Kanti sengabeka konke kuwe,

Oh Hallelujah,
[Chorus]

Hallelujah, mdumiseni,
Mbongeni njalo,
Yena UnguJehovah ophilayo,
Kunaphakade,

Oh Jesus Hallelujah Amen,

Hallelujah, mdumiseni,
Mbongeni njalo,
Yena UnguJehovah ophilayo,
Kunaphakade,

[Verse 2]
Nginikela konke okwami,
Thatha konke enginakho,
Ngoba wena wazi konke ngami,

Maye Maye Maye,

Nginikela konke okwami,
Thatha konke enginakho,
Ngoba wena wazi konke ngami,

Ameni Hallelujah,
[Chorus] x 4

Hallelujah, mdumiseni,
Mbongeni njalo,
Yena UnguJehovah ophilayo,
Kunaphakade,

Oh Jesus Hallelujah Amen,
Hallelujah, mdumiseni,
Mbongeni njalo,
Yena UnguJehovah ophilayo,
Kunaphakade,

Leave a Reply

Back to top button
Close