Gospel LyricsGospel Music Mp3 DowloadsSouth Africa

Liyeza elakho ithuba By Mthokozisi Nkosi Mp3 download

liyeza elakho ithuba mp3 download

Mp3

Lyrics

Lezinyembezi, engiz’khalile manje zesuliwe
(These tears, which you have shed, have been wiped away)
Lobubuhlungu, ong’zwise bona, manje budlulile
(The pain, which you have felt, is now is gone)
Oho liyeza, liyeza, elakho ithuba
(Yes it is coming, it is coming, your moment is coming)
Oho liyeza, liyeza, wen’uzophendula
(Yes, It is coming, it is coming, you will be answered) (Repeat)

Repeat:
Inyembezi zami, angeke z’wela phanzi (My tears, will fall no more)
Umkulekho wami, uthixo uphendulile (For my sake, God has answered)
Liyeza, liyeza, elakh’ ithuba (It is coming, it is coming, your chance is coming)
Liyeza, liyeza, wen’uzophendula (It is coming, it is coming, you will be answered) (Repeat)

Inyembezi zam’ engiz’khalile, iminyaka, iminyaka zesuliwe
(My tears that I have shed, for years and years, have been wiped away)
Nalebo buhlungu, wo’umzise bo abantu bebuka buhlulile
(And the pain, that was brought to people, has been defeated)
Oh liyeza, liyeza, elakh’ ithuba
(Oh it is coming, it is coming, your chance is coming)
Liyeza, liyeza, wen’uzophendula
(It is coming, it is coming, you will be answered)

(Refrain)

Oh liyeza, liyeza, elakh’ ithuba
(Oh it is coming, it is coming, your chance is coming)
Liyeza, liyeza, wen’uzophendula
(It is coming, it is coming, you will be answered)

Leave a Reply

Back to top button
Close